قالب فلزی و انواع آن

قالب فلزی مدولار(استاندارد) :تعریف :جهت فرم دهی و شکل دادن بتن به منظور ایجاد سازه بتنی از قالب بتن استفاده میشود . بتن ماده ای سیال میباشد که برای فرم گرفتن نیاز به قالب دارد تا زمان گیرش سپری شود . تمام اجزاء ساختمان از قبیل ستون ها ، دیوار...