ایستادگی در برابر ایمنی

بیش از 10،500 نفر در 140 مشاغل شغلی هفته ملی ایمنی در ساخت و ساز را جشن گرفتند و در OSHA 2017 شرکت کردند. یکی از چالش های مهارت های مختلف تجارت در نمایشگاه ، این رقابت های داربستی تیم های دانشجویی دانشگاه پلی تکنیک Kwantlen را هنگام ساخت و...

پایه گذاری بنیاد موفقیت

همانطور که بسیاری از شما می دانید ، هنگام ریختن بتن ، این روند می تواند پیچیده باشد. اما برای کسانی که زمان زیادی را صرف نکرده اند. پس از این بازی ها ، این منطقه به یک منطقه مشترک قناری با کاربرد مختلط تبدیل خواهد شد ، یک محله...